top of page

Bygge muskler

Ønsker du å øke muskelmasse? Jeg kan hjelpe deg!

073A0392-1.jpg

Det kan være mange grunner til å øke muskelmasse! Idrettsutøvere trenger i enkelte tilfeller å øke muskelmassen for å kunne øke sitt kraftpotensiale, noen ønsker økt muskelmasse av estetiske årsaker, andre ønsker økt muskelmasse av helsemessige årsaker.

Felles er at metodene for å øke muskelmasse er relativt like, men det trengs god planlegging, kontinuitet og hardt arbeid. 

Ved hjelp av mange ulike metoder og et bredt øvelsesutvalg kan jeg hjelpe deg med tilrettelagt trening som på sikt vil gi deg gode resultater.

Fremdrift

Første møte

Alt starter med et møte mellom meg og deg hvor vi blir kjent, snakker om hvilke mål vi har for samarbeidet, hva vi krever av hverandre, tilgjengelig utstyr, skadehistorikk, familie- og jobbsituasjon osv.

Screening

Etter det første møtet kjører vi en screening hvor vi tester hva slags øvelsesutvalg vi skal benytte oss av

Levering av program

Etter screening setter jeg opp et tilpasset program hvor du får muligheter til å komme med innspill slik at vi sammen kan gjøre noen justeringer og komme frem til det optimale programmet for deg. 

Ta kontakt!

+47 48077772

    Thanks for submitting!

    bottom of page