top of page

Powertrening

Trening rettet mot å skape maksimal kraft og evnen til å skape denne kraften så hurtig som mulig

hoppe.jpg

Powetrening handler om å skape maksimal kraft så hurtig som mulig! Denne egenskapen er spesielt viktig i de fleste idretter, til og med utholdenhetsidretter som løping, ski, sykling osv. siden økt kraft gjør at man "sparer" muskelfibre til senere i konkurransen og dermed også bedrer sin utholdenhet. Men powertrening er også viktig jo eldre man blir da dette er en egenskap mange eldre mister veldig raskt.

Hvilke egenskaper som må vektlegges når det kommer til power varierer fra person til person. Noen har behov for å utvikle sin maksimale styrke, mens andre har behov for å øke det vi kaller "rate of force developement". RFD handler om hvor raskt man kan skape maksimal kraft og krever litt annen trening enn for å øke maksimal styrke. 

Ved å øke din "power" vil du kunne hoppe høyere og lenger, aksellerere raskere og øke din topphastighet.

Fremdrift

Første møte

Alt starter med et møte mellom meg og deg hvor vi blir kjent, snakker om hvilke mål vi har for samarbeidet, hva vi krever av hverandre, tilgjengelig utstyr, skadehistorikk osv.

Screening

Etter det første møtet kjører vi en screening hvor vi tester det som er aktuelt av spenst, maksimal styrke, kraftkurve, utholdenhet. Dette hjelper meg å se hvilke egenskaper som bør prioriteres. 

Levering av program

Etter screening setter jeg opp et tilpasset program hvor du får muligheter til å komme med innspill slik at vi sammen kan gjøre noen justeringer og komme frem til det optimale programmet for deg. 

Ta kontakt!

+47 48077772

    Thanks for submitting!

    bottom of page